PLANNINGS

FITNESS

Lundi

 • COACHING

  -

 • COACHING

  -

Mardi

 • COACHING

  -

 • ZUMBA

  -

 • COACHING

  -

 • CIRCUIT TRAINING

  -

Mercredi

 • COACHING

  -

Jeudi

 • COACHING

  -

 • CIRCUIT TRAINING

  -

 • COACHING

  -

Vendredi

 • COACHING

  -

Samedi

Lundi - Petites Vacances

 • COACHING

  -

 • COACHING

  -

Mardi - Petites Vacances

 • COACHING

  -

 • ZUMBA

  -

 • COACHING

  -

 • CIRCUIT TRAINING

  -

Mercredi - Petites Vacances

 • COACHING

  -

Jeudi - Petites Vacances

 • COACHING

  -

 • CIRCUIT TRAINING

  -

 • COACHING

  -

Vendredi - Petites Vacances

 • COACHING

  -

Samedi - Petites Vacances

Lundi - Grandes Vacances

 • COACHING

  -

 • COACHING

  -

Mardi - Grandes Vacances

 • COACHING

  -

 • ZUMBA

  -

 • COACHING

  -

 • CIRCUIT TRAINING

  -

Mercredi - Grandes Vacances

 • COACHING

  -

Jeudi - Grandes Vacances

 • COACHING

  -

 • CIRCUIT TRAINING

  -

 • COACHING

  -

Vendredi - Grandes Vacances

 • COACHING

  -

Samedi - Grandes Vacances